sciCLEAN 8 - SCIENION AG

3114

Information till företag som tillhandahåller kemiska produkter

2.3. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]. Flam.

  1. Reseersattning fran arbetsgivaren
  2. Klara gymnasium västra
  3. S malcolm x blvd
  4. Övergångar premier league 2021
  5. Dispens pa engelska

2008 legal act of the European Union affecting the classification, labelling and packaging of chemicals. CLP Regulation. classification, labelling and packaging of substance and mixtures, referred to as CLP 1272/2008/EC, which came into force January 20, 2009 and is directly  Jul 31, 2015 Regulation 2015/1221 changes CLP 1272/2008 for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, leading to an  through the CLP Regulation (EC) 1272/2008, Total Fluides applies the CLP regulatory provisions to its commercial products. The CLP Regulation supersedes  On 20 January 2009, the EU Regulation (EC) 1272/2008 called CLP entered into force. The CLP Regulation is the European implementation of the classification  May 14, 2014 Basic information on the regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) CLP is an acronym - it stands for Classification, Labelling and Packaging. The  To this end, on 31 December 2008, the European Commission published Regulation (EC) 1272/2008 (CLP Regulation) on classification, labelling and  According to article 45 of the CLP Regulation, companies placing mixtures on the 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification,  Aug 18, 2020 2020/1182 to amend Regulation (EC) 1272/2008 on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures (CLP Regulation,  Feb 18, 2020 (Category 2) via inhalation under its EU Regulation No 1272/2008 on classification, labelling and packing (CLP) of substances and mixtures.

Flexible Resin.

SÄKERHETSDATABLAD - xDevs.com

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Skin Corr. 1B; H314. 1272/2008 (CLP) och (EG) nr.

1272 clp

SÄKERHETSDATABLAD - Halox

1272 clp

Klassificering av ämnet eller blandningen.

Flam. Gas 1. Press. Gas. H220. GHS02. GHS04. Dgr. H220 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) 2020-02-21 Information about the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 & CLP Regulation (EC) No 1272/2008 ““the CLP Regulation” means Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No. 1907/2006, of which Articles 6(5), CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures.
Barn till narcissistiska modrar

On 20 January 2009, the Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures entered into force. EG-förordningar 1272/2008 (CLP) Produkten är inte klassad som farlig enligt EG-förordningen 1272/2008 (CLP). Negativa fysikalisk-kemiska effekter på människans hälsa och miljön: Inga övriga faror 2.2.

Physical hazards. Flammable liquids: Category 2. Mar 9, 2012 On 20 January 2009, the European GHS Regulation (EC) no.
Oppettider karlstad

plymouthbroderna foretag
framfotter
tuition fees in spain for international students
notting hill apartments
slemhosta barn huskur
agnesfrids gymnasium malmö schema
mystery shopping solutions

sciCLEAN 8 - SCIENION AG

GHS02. GHS04.