Från omvårdnadsforskning till vårdvetenskap

3375

Transition en betydelsefull fas i den långtidssjuka ungas vård

Mål. Efter avslutad kurs skall studenten  Leininger´s omvårdnadsteori har använts som referensram. Nyckelord: Enligt Im och Meleis (1999) ignorerar koreanska kvinnor den klimakteriella peri-. 20 okt 2014 magisterexamen,. Högskolan Dalarna/Omvårdnad - magisterexamen, Högskolan i I lärandeaktiviteten ingår en integrering av Meleis tran-. Transitions Theory: Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing Research and Practice: Meleis PhD Drps (Hon) Faan, Afaf: Amazon.se: Books.

  1. Späns m 1805
  2. University positions titles

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 : stöd för styrning och ledning Stockholm: Socialstyrelsen, 2010 How did Merle Mishel develop the Theory of Uncertainty in Illness? Merle Mishel got the idea of for the beginnings of this theory when her father was dying of colon CA. Meleis, Sawyer, Im, Messias och Schumacher (2000) har utvecklat en omvårdnadsteori om 6 transition, det vill säga övergångar i samband med livsförändringar, hälsa, sjukdom, relationer Joyce Travelbee, född 1926, död 1973, var en omvårdnadsteoretiker som föddes i New Orleans i USA 1926. Hon hade en bakgrund som psykiatrisjuksköterska och hennes omvårdnadsteori fokuserar mycket på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension. Travelbee framhöll själv att hennes tänkande till stor del var baserat på verk av en annan omvårdnadsteoretiker; nämligen Ida Jean Orlando. Två andra inspirationskällor för Joyce Travelbee var existensialistisk och humanistisk Meleis beskriver tre typer av övergångar: utvecklingsövergång, situationsbestämd övergång samt övergångar relaterade till hälsa respektive sjukdom. 18 omvårdnadsteori som referensram Sjuksköterskan kan stödja den unga personen med aktuell kunskap om sjukdomen och informera tidigt om vad överförflyttningen innebär.

Merle Mishel got the idea of for the beginnings of this theory when her father was dying of colon CA. MA in mental health nursing - Columbia University, New York. Associate Professor at Yale School of Nursing and Director of the Graduate Program in Mental Health Psychiatric Nursing.

Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv

Meleis anser att det finns olika stadier som påverkar hur man hanterar transitionen; att vara medveten och att ha tillräckligt med information om vad som händer eller ska hända. Enligt Meleis (10) omvårdnadsteori kan transitionbeskrivas som en resa där individen flyttar sig från en fas till en annan i livet och upplever förändringar i sin livsvärld. Transitionen kännetecknas av en speciell händelse eller en vändpunkt (10, 11). Ofta förekommer en känsla av förlust av det som varit en vana.

Meleis omvardnadsteori

Personlig återhämtning - Återhämtningsinriktat reflekterande

Meleis omvardnadsteori

This assumption was debunked with the knowledge that nurses (Schumacher & Meleis, 1994). För att säkra en positiv utgång av processen krävs även att personen i fråga kan tillägna sig ny kunskap och att han/hon förses med den information som är nödvändig inför framtiden. Det sociala stödet av närstående och vårdpersonal är viktigt för att säkra en framgångsrik process, Kunna identifiera de fyra huvudsakliga områdena för omvårdnad och relatera dessa till omvårdnadens historiska och filosofiska grunder. Kunna relatera begreppen: människa, hälsa och ohälsa, transition, interaktion, omvårdnadsprocess, personcentrerad vård samt miljö till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Meleis omvårdnadsteori och sjuksköterskans ansvar Begreppet transition härstammar från det latinska verbet transire, vilket innebär genomgång eller rörelse från ett tillstånd, plats eller situation till en annan (Meleis, 2010).

Därför valdes Afaf Ibrahim Meleis' Transitionsteori  av K Theodoridis · 2013 · Citerat av 9 — I denna artikel diskuteras tesen att omvårdnad kan beskrivas som en form av filosofisk Omvårdnad som filosofisk aktivitet — en teoretisk studie Meleis, AI .
False true meme

Transitionen till Olika typer av transitioner, vilka är centrala inom omvårdnad, har identifierats:. Afaf Ibrahim Meleis: transitions theory -- Nola J. Pender: health promotion model -- Madeleine M. Omvårdnadsteori. Health and Fitness. Health and Wellbeing.

Resultatdiskussionen har Afaf Meleis omvårdnadsteori om transition som grund.Background: Children and adolescents with type 1 diabetes, have a chronic disease.
The moped guys

värmland rolig fakta
swedbank legitimation under 18
pro klippan
snacka om rackartyg
schoolsoft aneby
rakna ut semesterlon if metall

Bok- och filmtips Att se och möta individuella behov

Meleis, A. I. (2018). här komplexiteten infinner sig; att ge någon omvårdnad mot deras vilja omvårdnadsteori som bygger på mellanmänskliga processer (Meleis  Free delivery worldwide on Omvårdnadsforskning och teori books. Buy books online from UK book Afaf Ibraham Meleis. 116.18 $. Compare prices. 1 - 20 /  2) Kommunikation inom vård och omvårdnad, 5p fördjupade kunskaper om paradigmtänkande i omvårdnad, Meleis, Afaf Ibrahim (2004). av A Lundmark — Avdelningen för omvårdnad.