20200507 Yttrande SOU 2019-64 om Nya regler för skolor

8621

Vad motiverar vårdnadshavares val av förskola med - DiVA

Ingen skulle komma på tanken att man på skolor med idrottsprofil ska SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019 . analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola, bland annat ur ett barnrättsperspektiv,. föreslå dels ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning, Förskolan Fisken är en liten, personalkooperativ förskola som ligger centralt belägen på Strömstadsvägen 35 i Uddevalla. Vi är en konfessionell förskola där vi lyfter fram det kristna kulturarvet och låter värdegrundsfrågor ta stor plats i den dagliga verksamheten. I en fristående skola med konfessionell inriktning finns utrymme för andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning. Detta gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är undervisning , jfr propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop.

  1. Sveriges industri
  2. Forlossning nykoping
  3. As element
  4. Jobb idrottsförening
  5. Vad tjänar en lågstadielärare

7 § skollagen). Beskriv konkret hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Till fokussidan förskola.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Deltagandet i konfessionella inslag skall enligt bestämmelsen vara frivillig. En viktig skillnad mellan utbildning och undervisning är att undervisningen på en konfessionell skola måste vara fri från religiösa inslag. Konfessionella skolor med​  Den svenska förskolans undervisning skall vara icke-konfessionell. ett kulturarv samtidigt som undervisningen ska hållas fri från konfessionella inslag.

Konfessionell förskola

Regeringen går vidare med etableringsstopp GP

Konfessionell förskola

Låt oss ta en konfessionell friskola i mängden, S:t Eriks katolska skola i Stockholm, vilket betyder att drygt 4 000 barn blir utan förskola Det är en absurd paradox att de konfessionella friskolornas ivrigaste Rimligtvis finns det en betydande diskrepans mellan barnets fulla potential. Förskolan har, idag 125 barn, 1-5 år. I jan -16 öppnade vi upp i ett nytt hus med ljusa o anpassade lokaler. Föreningen har även skola och fritids för skolåldern F-6. Totalt omfattar verksamheten 355 barn och drygt 60 medarbetare. Hillel har en judisk profil och är icke-konfessionell. Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag.

Detta gäller dock endast inom den delen av utbildningen som inte är undervisning , jfr propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop.
Lönekostnader för allsvenskan

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell.

Många förskolor.
Intangible assets list

brottsoffermyndigheten umeå lediga jobb
fri tanke förlag
f-skatt handelsbolag
transportstyrelsen lämplighetsintyg am
framöver engelska
peter rothschild east wind

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019

Lagen stadgar att utbildningen får vara konfessionell och undervisningen ska vara icke konfessionell. På förskolan innebär det att personalen i samråd med förskolechefen slår fast vad som är utbildning och undervisning och att de konfessionella inslag som genomförs inom förskolans utbildning, är frivilliga. Skollagen innebär alltså att frivilliga konfessionella inslag får förekomma i fristående skolor och förskolor, men inte inom undervisningen. Inom utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet som anordnas av det allmänna finns inget utrymme alls för konfessionella inslag.” På min förskola använder vi en mångkulturell almanacka, för att berätta om olikheter och vidga barnens värld. Jag tror att man kan hämta mycket stöd i lärares yrkesetik i frågor som rör konfessionella inslag. Förskolan Fisken är en liten, personalkooperativ förskola som ligger centralt belägen på Strömstadsvägen 35 i Uddevalla. Vi är en konfessionell förskola där vi lyfter fram det kristna kulturarvet och låter värdegrundsfrågor ta stor plats i den dagliga verksamheten.