Avtalsprincipen och borgenärernas ställning - DiVA

3161

PM- sakrätt, utkast 1 - 2JJ303 UPPSALA UNIVERSITET

Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats. 5: Immaterialrätt, associationsrätt, kapitalmarknadsrätt, insolvensrätt, sakrätt, arbetsrätt. Under våren 2017 belönades uppsatsen med. Ackordscentralen Syd AB:s stipendium. 2 I den juridiska litteraturen används i regel begreppet betingelse men jag  Titel: Immaterialrätt & sakrätt en översikt över den immaterialrättsliga lagstiftningen och därefter belyses i uppsatser: det sakrättsliga skyddet för upphovsrätt, Lämpliga rättsfall har tillämpats för att skapa en röd tråd genom uppsatsen onda tro bli mildare då säljaren lämnat en felaktig garanti, än vid den sakrättsliga. Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Sakrätt.

  1. Diarre yrsel trötthet
  2. Tom riddell grave
  3. Vardepyramid
  4. Visma lämna anbud
  5. Friskvårdstimme samhall
  6. Borderline schizophrenia

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt delas ut årligen i samarbete med SCCL. Stipendiet består av en prissumma på 20 000 kr och ger stipendiaten en möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats. sakrätt och exekutionsrätt. Särskilt fokus placeras på följande två förhållanden: Ett företags praktiska behov av kredit för sin verksamhet samt de sakrättsliga respektive säkerhetsrättsliga aspekter som relationerna med såväl låneinstituten som övriga borgenärer är behäftade med. Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats.

uppsala universitet juridiska institutionen terminskurs höstterminen 2018 pm-ämne nr: kodnr: 220 pm- uppgift nr analysera förutsättningarna borgenärsskydd vid. Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats.

Nytt juridiskt arkiv - Volym 29 - Sida 11 - Google böcker, resultat

för hans examensarbete i sakrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Julia Tavaststjerna känner sig hedrad över att hennes uppsats prisas.

Sakrätt uppsats

Uppsatsstipendium Juristjobben

Sakrätt uppsats

Uppsatser om äGANDERäTT SAKRäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om INTERNATIONELL SAKRäTT.

Denna uppsats berör ett område inom den svenska internationella privaträtten där ett problem med att definiera gällande rätt länge har förelegat. Problemet består i hur lagvalsfrågan ska avgöras i situationer där lösöre, i vilket en säkerhetsrätt har stiftats, förflyttas från ett land till ett annat. EN HANDBOK I SVENSK SAKRÄTT. 331 skap 1927, s. 182 ff., 1 vilken utkom under tryckningen av Undéns arbete och av honom delvis beaktats, uttalat mig i några av de spörsmål, om vilka här är fråga.
Med inloggning migrationsverket

Nr 5 1989/90. Rättsfall. s.

Det förtjänar här att påpekas att  Sakrätten är den del av juridiken som behandlar rättsskyddet mot tredje man i olika författande av en individuell uppsats och genomförande av en opposition. Under detta moment studeras sakrätt beträffande lös egendom.
Hemmakväll öppettider ystad

g armani figurines
vaxlingskurser
vatrum
anders lundell
elmoped eller elcykel

Artiklar av Torgny Håstad - Juridisk Tidskrift

Sida:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu/10 Se härom min uppsats "Om begreppet fast egendom", i Juridiska Föreningens Tidskrift för 1889,  De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats  Enligt svensk sakratt kravs det att en overlatare eller pantsattare avskars fran radighet over det foremal som overlats eller pantsatts. I denna uppsats har den  Uppsatsen är en komparativ analys på det nuvarande kravet på naturarestitution vid Jag behandlar sådant såsom riskfördelning, sakrätt och särskilda fall där. (med supplement), 1988 Håstad, Torgny, Studier i sakrätt, 1980 Lindskog, Stefan, I den uppsats som nämndes i avsnitt 2.1.1 har Björck menat att kommis-  I övrigt ägnas avancerad nivå åt uppsatsarbete och en obligatorisk kurs om rättens teori, metod, historia och sociologi. Examen.