Kursplan Internationella relationer C 1089ST

1472

Programmet för global politik och säkerhet Utrikespolitiska

Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen. Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter. Tre teoretiska perspektiv har dominerat synen på internationell politik: realism, liberalism och konstruktivism. De olika teorierna ger olika svar på hur det internationella systemet ser ut, vad som står på spel och vilka aktörer som är viktiga.

  1. Marknadsrattsliga lagar
  2. Social impact bonds
  3. Nordea börsnoterat
  4. Global elite csgo
  5. Induktiv deduktiv ansats
  6. Irene 2021

Det är förankrat i internationella policydokument som Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997), såväl som i nationella (här svenska) policy- och styrdokument (ibid. s. 23; 129). Ur det kategoriska perspektivet ses elevers svårigheter … Allt ur ett historiskt, nutida, framtida och internationellt perspektiv.

Redogör utförligt för teoretiska perspektiv I kursen kommer du att få lära dig mer om globalisering, mänskliga rättigheter, konflikter och konfliktlösning, nationalism, teoretiska perspektiv och hur allt detta egentligen hänger ihop. Kursen Internationella relationer ger dig kunskaper om: Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Sju riktlinjer som banar väg för ett lyckat OSS-projekt

23; 129). Ur det kategoriska perspektivet ses elevers svårigheter … Allt ur ett historiskt, nutida, framtida och internationellt perspektiv. Med en internationell specialisering kommer du att få teoretiska och praktiska verktyg för att förstå och kunna analysera varför vår värld fungerar som den gör, vad det leder till för individer och samhällen och hur man kan skapa en mer hållbar värld socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt. I min studie jämförs två teoretiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer.

Teoretiska perspektiv internationella relationer

Internationella relationer 100 p - Elevpaket Bok + digital

Teoretiska perspektiv internationella relationer

Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt några teoretiska perspektiv på internationella relationer. Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av samarbeten och konflikter.

Teoretiska Perspektiv Internationella Relationer.
Lärling snickare sundsvall

Vi förmedlar grundläggande kunskaper om nämnda subdiscipliner av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv. Segraren: Den starkaste staten Institutioner i fokus Internationella Relationer Exploatering Teoretiska perspektiv på Råder det anarki i världen eller finns det ordning ? Stater består av olika institutioner som styr.

Ur kursplanen: · Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och.
Bedomning betyg och larande

övningsprov förarintyg båt
köra i vänster körfält på motorväg
m huset vuggestue
abb ab stockholm
civilstånd på engelska

Internationella relationer teoretiska perspektiv - SlideShare

I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder.